تغییرات قانون جدید چک

اهمیت بازنگری و ایجاد تغییرات در قانون چک امروزه در تمام دنیا،« چک »؛ وسیله ی پرداختی است که به دلیل سرعت و سهولت در پرداخت و انتقال در وجه حامل حتی می تواند رقیب پول باشد. اما چک  این برگه ی بهادار با تمام مزیت هایش اگر در قید قانونی نباشد با مسائلی مانند … ادامه خواندن تغییرات قانون جدید چک