مجازات صدور چک از حساب مسدود
اگر شخصی که چک صادر می‌کند، این چک را از حسابی صادر کند که خودش قبلاً آن حساب را بسته است یا به بانک نامه نوشته و آن را فعلاً مسدود کرده یا آن حساب، قبلاً به دستور مقامات قضایی، مسدود شده (و صاحب حساب هم از این موضوع خبر دارد)، مجازات او بیشتر از کسی است که چک صادر کرده است و فقط پول در حساب ندارد.
– چنین شخصی به حداکثر مجازات مربوط به صدور چک بلامحل (یعنی دو سال حبس) محکوم می‌شود، ضمن اینکه این مجازات قابل تعلیق نیست یعنی قاضی نمی‌تواند مجازات او را اجرایی نکند و معلق کند، علاوه بر این، چنین شخصی به ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال هم محکوم می‌شود.
در طرح شکایات کیفری در خصوص چک مشاوره حقوقی و داشتن وکیل مسلط به دعاوی کیفری بسیار حائز اهمیت می باشد وکلا و مشاوران ما همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما در خصوص دعاوی کیفری می باشند.