ملاقات با فرزند

ملاقات با فرزند درخصوص ملاقات با فرزند لازم است بدانیم ملاقات به چه معناست و اهمیت شناخت موضوع در چه جایی نمود پیدا می کند؟ مفهوم لغوی ملاقات ملاقات در لغت به معنی دیدن، دیدار یا رویارویی می باشد. ملاقات با طفل از منظر قانونی در قانون حق ملاقات برای هر یک از پدر و … ادامه خواندن ملاقات با فرزند