دعاوی و وکالت در امور مرتبط با ارث

دعاوی مرتبط با ارث چیست؟

مطابق قانون با فوت اشخاص ماترک آنها فی مابین ورثه تقسیم میگردد لیکن تقسیم ماترک مستلزم اخذ گواهی انحصار وراثت و سپس تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارث و پرداخت مالیات متعلقه می باشد در این راستا قوانین مالیاتی گسترده بوده و با توجه به بخش نامه ها و آیین نامه هایی که در این حوزه وجود دارد می توان مبلغ مالیات بر ارث را در یک چهارچوب قانونی به حداقل ممکن رساند و همچنین با استفاده از مواد قانونی می توان با دادن به موقع اظهارنامه مالیات بر ارث امکان محاسبه دیون متونی و کسر دیون از مالیات را فراهم نمود که این مهم جز با تکیه بر قانون مالیاتهای مستقیم ، قانون مدنی و مقررات و بخشنامه های اداره دارایی میسر نمی باشد.

 در این رهگذر چنانچه وراث در تقسیم ما ترک یا فروش آن با یکدیگر اتفاق نظر نداشته باشند ،شاهد بیشترین دعاوی در این حوزه نیز خواهیم بود . طرح این دعاوی در دادگاه و روند پیگیری آن از زمان تقدیم دادخواست تا تقسیم و فروش ماترک  امری تخصصی و طولانی می باشد لذا وجود یک وکیل متبحر از آغاز کار مالیات بر ارث، تقسیم ترکه و نیز سایر امور مرتبط با ارث می تواند روند انحصار وراثت و میزان مالیات و تقسیم ماترک را به صورت چشم گیری ساماندهی نموده و شما را در پرداخت کمترین میزان مالیات و بهترین روش تقسیم اموال یاری نماید لذا  در این مجموعه بهترین های وکلای مالیاتی و وکلای متخصص در امور ارث تا پایان احقاق حقوقتان درکنار شما خواهند بود از این رو چنانچه در زمینه مالیات بر ارث و تقسیم ماترک دچار مشکلات حقوقی می باشید وکلای متخصص حوزه ارث در مجموعه دفتر وکالت سیده نسیم سلطانی و همکاران،شما را تا رسیدن به مقصد و نتیجه مطلوبتان یاری خواهند نمود.

نظرات بسته شده است