دعاوی کیفری

دعاوی کیفری چیست و چگونه باید پیگیری شود ؟

دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, مجازات تعیین می کند لیکن  برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می نماید .

  برای شروع دعوای کیفری باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه  و شکواییه تنظیم گردد و در شکواییه باید محل وقوع جرم به درستی تعیین گردد چرا که با توجه به محل وقوع جرم  صلاحیت محلی دادگاه و دادسرا تعیین می گردد

 شروع رسیدگی دعاوی کیفری از دادسراها می باشد و پس از آن تحقیقات مقدماتی به دستور بازپرس یا دادیار توسط کلانتری، آگاهی یا پلیس فتا آغاز خواهد شد .

دعوای کیفری غالبا علاوه بر جنبه خصوصی واجد جنبه عمومی نیز می باشند منظور از جنبه عمومی آن است که چنانچه برخی از جرایم تحقق یابند حتی در صورت رضایت شاکی بازهم دادگاه به رسیدگی ادامه داده و در صورت تشخیص مجرمیت دادستان خود به عنوان مدعی العموم خواستار مجازات فرد میشود .

در شکایت کیفری به کسی که دعوا را آغاز میکند و شکایت میکند شاکی گفته می شود و به کسیکه از او شکایت می شود مشتکی عنه یا متشاکی گفته می شود پس از شروع تحقیقات مقدماتی برای احضار مشتکی عنه احضاریه صادر میگردد و در صورت عدم حضور مشتکی عنه ظرف مهلت مقرر ،شاکی می تواند از مقام قضایی صدور حکم جلب را درخواست نماید همین جنبه دعاوی کیفری است که اشخاص را ترغیب به طرح دعوای کیفری می نماید لیکن آنچه حایز اهمیت است آن است که بدانیم چه دعوایی و کی و به چه نحوی باید طرح گردد چرا که بسیار دیده می شود افراد برای بهره مندی از ویژگیهای ارعابی (همچون حکم جلب و زندان )اقدام به طرح دعوای کیفری می نمایند لیکن پس از مدتی به جهت آنکه اصلا دعوای مطروحه واجد جنبه کیفری نمی باشد دعوای آنها به اصطلاح رد می شود .

در دعاوی کیفری پس از تحقیق از شهود و بررسی مدارک چنانچه بازپرس یا دادیار دلایل را بر مجرمیت مشتکی عنه کافی بداند به فرد تفهیم اتهام نموده و برای مشتکی عنه در این مرحله یکی از انواع قرارهای تامینی از قبیل قرار کفالت، قرار وثیقه و … صادر می گردد از این مرحله به بعد مشتکی عنه  ،متهم نامیده می شود چنانچه متهم نتواند کفیل معرفی نماید یا مالی بعنوان وثیقه بسپارد متهم به زندان فر ستاده می شود لیکن هر زمان وثیقه متناسب اماده گردد پس از کارشناسی مال دادسرا وثیقه را پذیرفته و متهم با قید قرار آزاد میشود .قرارهای دادسرا اعم از منع تعقیب ،موقوفی تعقیب و.. قابل اعتراض می باشد و در صورت اعتراض ،دادگاه عمومی به این اعتراض رسیدگی می نماید لیکن در صورت صدور قرار مجرمیت پرونده برای رسیدگی بعدی و صدور رای به دادگاه ارسال می گردد در این مرحله دادگاه اقدام به صدور یکی از انواع مجازاتهای قانونی برای متهم می نماید چرا که دادسرا صرفا مشخص می نماید که آیا فرد مجرم است یا خیر و کار تعیین مجازات بر حسب نوع جرم ارتکابی با دادگاه می باشد.

 رای صادره از دادگاه نخستین قابل تجدیدنظر خواهی می باشد و پس از تجدیدنظر خواهی در صورت قطعیت رای، پرونده جهت اجرای حکم به دادسرا ارسال میگردد و از این پس روند اجرای حکم اغاز میگردد.

در هر یک از مراحل دادسرا و تحقیقات مقدماتی ،کاهش یا افزایش قرارهای تامین ، اعتراض به قرار تامین ،رسیدگی در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر وجود وکیل مسلط به دعاوی کیفری و روند رسیدگی می تواند شما را در انتخاب بهترین راه کمک نماید و از سوی دیگر دفاع یک وکیل متبحر می تواند جنبه کیفری جرم رامنتفی نموده و منجر به صدور حکم برائت به نفع متهم گردد گردد همچنین یک وکیل خوب می تواند مدارک و مستندات شما را آنچنان خوب در کنار یکدیگر قرار دهد که شما بتوانید از آن طریق در دعوای کیفری پیروز شده و متهم را به سزای عملش برسانید .

در مجموعه دفتر وکالت سیده نسیم سلطانی حسینی با تکیه بر خرد جمعی و استفاده از وکلای متخصص در زمینه دعاوی کیفری بهترین خدمات در کوتاهترین زمان برای رفع مشکلات کیفری و حصول نتیجه مطلوب به شما ارائه خواهد شد ما تا انتهای کار درکنار شما ایستاده ایم.

نظرات بسته شده است