399بازدید

داوری و شرایط آن 

با توجه به رشد روز افزون دعاوی و شلوغ بودن محاکم و طولانی بودن روند رسیدگی، یکی از بهترین روش های حل اختلاف مراجعه به نهاد داوری می باشد این بدان معناست که افراد می توانند در موارد بروز اختلاف یا قبل از وقوع اختلاف در ضمن قرارداد یا برحسب قرارداد جدا گانه به داوری مراجعه نمایند و حل اختلاف خارج از دادگاه  را در صورت بروز اختلاف مقرر نمایند.

داور مرضی الطرفین یا هیات داوری

در اینصورت طرفین یا باید یک نفر را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمایند یا باید هریک، یک نفر را به عنوان داور اختصاصی تعیین نمایند و یک نفر را نیز به عنوان داور سوم انتخاب نمایند، مد نظر داشته باشید که بهتر است تعداد داوران همواره فرد باشد تا امکان صدور رای داوری به اتفاق آراء وجود داشته باشد. توصیه ما به شما آن است که با توجه به طولانی شدن روند انتخاب داور سوم سعی کنید از روش داور مرضی الطرفین استفاده نمایید لیکن بسیار حایز اهمیت است که این داور مورد قبول و امانتدار هر دو طرف قرارداد باشد 

مدت داوری و اهمیت آن

تاریخ شروع داوری پس از قبولی داوران می باشد و داوران پس از قبولی طبق مدتی که در قرارداد تعیین گردیده باید نظریه خود را صادر نمایند، چنانچه مدت داوری در قرارداد ذکر نشده باشد مطابق قانون مدت داوری سه ماه می باشد وچنانچه داور در خارج از مدت داوری رای خود را صادر نماید رای داوری باطل می باشد و هریک از طرفین میتوانند با مراجعه به دادگاه مستندا به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال نظریه داور را درخواست نمایند.

داوری و شرایط آن

داوری و شرایط آن

ابلاغ رای داور

پس از انشاء رای، داور باید رای خود را به طرفین دعوی ابلاغ نماید چنانچه در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی نشده باشد داور باید رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد تسلیم نماید تا دادگاه رای داوری را ابلاغ نماید.

در این خصوص ذکر یک نکته حائز اهمیت و بسیار مهم می باشد ونکته مهم آن است که در قراردادهای داوری بهتر است طرفین طریق ابلاغ رای داور را مشخص نمایند ابلاغ از طریق پست سفارشی یا از طریق اظهارنامه باشد

در اینصورت با پروسه طولانی ابلاغ از طریق دادگستری نیز مواجه نخواهید شد. 

لذا طرق ابلاغ رای داوری شامل

۱_ابلاغ حضوری  

۲_از طریق پست

۳_دادگستری
۴_اظهارنامه
۵_سایر طرق

النهایه پس از صدور رای و ابلاغ آن ذینفع می تواند از طریق دفاتر خدمات قضایی درخواستی مبتنی بر صدور اجرائیه رای داوری تنظیم نماید با اینکار دیگر شما معطل پروسه دادرسی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و غیره …. نخواهید شد و مستقیما پس از رای داور از طریق دادگاه می توانید به مرحله اجرای حکم وارد شوید.

امید است اطلاعات فوق که به نحو کاربردی تنظیم گردیده است برای شما همراهان گرامی مفید واقع گردد.

 با توجه به تخصصی بودن نهاد داوری در دفتر وکالت خانم سیده نسیم سلطانی حسینی وکلای متخصص تنظیم قرارداد ها با گذراندن دوره های داوری و تسلط به داوری آماده ارائه خدمات در زمینه داوری در دعاوی وتنظیم قراردادهای تجاری و بازرگانی با ملحوظ داشتن شرایط قراردادی و داوری می باشند.

 

به ما امتیاز دهید