13.7kبازدید

معافیت مالیات بر اجاره موضوع ماده 57 قانون مالیات های مستقیم

همان طور که می دانیم اهمیت روزافزون مالیات بر هیچ کس پوشیده نیست و مالیات از عمده ترین منابع درآمدی برای دولتها جهت اجرای طرح های زیربنایی کشور محسوب می شود وفق بند دو ماده یک قانون مالیات های مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید باید مالیات پرداخت نماید. این موضوع یک الزام قانونی می باشد زیرا زمینه ایجاد درآمد برای شخص را دولت ایجاد نموده است. وکیل پایه یک می توانید بهترین راه حل را برای شما داشته باشد. تا انتهای این مقاله همراه ما باشید که در رابطه با مالیات بر اجاره صحبت کنیم.

یک قسم از مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد اجاره املاک می باشد  و در جایی که شخص حقیقی تنها منبع درآمدی اش اجاره دریافتی از ملک یا املاکش باشد با تسلیم اظهارنامه مخصوص به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک می تواند از معافیت ماده 57 قانون مالیات های مستقیم استفاده کند میزان دقیق این معافیت در قانون بودجه هر سال مشخص می گردد.

 

ماده 57 قانون مالیات های مستقیم

ماده 57 قانون مالیات های مستقیم

شرایط استفاده از معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیات های مستقیم :

1 – صرفا اشخاص حقیقی  میتوانند از این معافیت برخوردار شوند.

2 – شخص،تنها منبع درآمدش  درآمد حاصل از اجاره ملک یا املاکش باشد .

3 –تسلیم این اظهارنامه مقید به زمان خاصی نمی باشد وفق رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی این اظهارنامه مدتی جهت تسلیم ندارد و اگر مودی، اظهارنامه مقرر در ماده 57 را قبلا تسلیم و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات و قطعیت آن تسلیم نماید، قطعیت درآمد و مالیات مانع استفاده وی از معافیت نخواهد بود.

4 -قانونا دریافت حقوق بازشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهند شد. برای مثال شخصی دارای ملکی می باشد که آن را اجاره داده است و در کنار آن حقوق بازنشستگی هم دریافت می کند این شخص نیز می تواند در خصوص ارسال این اظهارنامه اقدام نماید و از معافیت قانونی برخوردار شود.

5 – بیمه بیکاری به عنوان درآمد برای شخص حقیقی محسوب نمی شود و وفق تبصره 6 ماده 7 قانون بیکاری، مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری های تامین اجتماعی از پرداخت مالیات معاف می باشد . لذا شخصی که  بیمه بیکاری  دریافت می نماید نیز می تواند اظهارنامه ماده 57 را تسلیم نماید و از معافیت مالیاتی اشاره شده استفاده نماید ولی در صورتی که ثابت شود اظهارات مودی بر خلاف واقع بوده شخص علاوه بر پرداخت مالیات  به اندازه یک برابر آن نیز جریمه می شود.

 

اصلاح ماده 57 قانون مالیات های مستقیم

اصلاح ماده 57 قانون مالیات های مستقیم

اصلاح ماده 57 قانون مالیات های مستقیم

تسلیم اظهارنامه مالیات ماده 57 سابقاً مقید به زمان خاصی نبود و وفق رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی شخص می توانست هر زمان این اظهارنامه را تسلیم نماید ولی در حال حاضر طبق بخشنامه شماره 98/99/210  مورخ 27/12/99 سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ دادنامه شماره 1804-1805 مورخ 18/11/99 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تسلیم این اظهارنامه مقید به زمان گردیده است بدین شرح که :

« به موجب ماده 80 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است: « مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آن ها قرار می گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» نظر به اینکه حکم فوق در خصوص تعیین تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل کلیه موارد مقرر در فصل اول از باب سوم قانون مالیات های مستقیم و از جمله مورد ذکر شده در ماده 57 این قانون می شود، بناراین بند 2 نامه شماره 232/19357/ص – 10/11/1396 مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و نیز جزء ( ب ) بند 4 بخشنامه شماره 13530-27/7/1384 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اعلام شده است که برای تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 قانون مالیات های مستقیم موعدی تعیین نشده، مغایر با ماده 80 قانون مالیات های مستقیم و خارج از اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود.» در نتیجه اشخاص جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 57 قانون مالیات های مستقیم تا تیر ماه سال آینده می بایست اقدام به تسلیم اظهارنامه نمایند در غیر اینصورت نمی تواند از معافیت مربوطه استفاده نمایند.

چنانچه شما جزء اشخاصی می باشید که ملک یا املاک خود را اجاره داده و از این رهگذر امرار معاش می نمایید در راستای بهره مندی از معافیت های مالیاتی در زمینه اجاره املاک می توانید از طریق راههای ارتباطی موجود در سایت وکیل پایه یک نسیم سلطانی با ما تماس گرفته و از خدمات  وکلا و مشاوران مالیاتی این مجموعه بهره مند شوید .

3/5 - (1 امتیاز)