مطابق با قانون مالیات های مستقیم درآمد ابرازی اشخاص حقوقی غیر دولتی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی که از تاریخ اجرای قانون مالیات های مستقیم (از تاریخ 1/ 1/ 95) از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش منعقد گردد چنانچه واحد تولیدی و معدنی در خارج از شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران و 50 کیلومتری مرکز استان اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استانها واقع شده باشد به مدت 5 سال مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود ((جهت آشنایی با مفهوم نرخ صفر به مقاله نرخ صفر مالیاتی چیست و چه کسانی مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند مراجعه نمایید)) حال آنکه طبق مصوبه هیات وزیران و در راستای اصلاح قانون مالیات های مستقیم و رفع موانع تولید رقابت پذیر شهرک های صنعتی اشتهارد، امید البرز و کوثر علیرغم آنکه خارج از شعاع 120 کیلومتر نمی باشند لیکن به موجب مصوبه هیات وزیران جزء شهرک هایی محسوب می شوند که در صورت استقرار واحد تولیدی و معدنی در آنها شرط معافیت مالیاتی (اعمال نرخ صفر) در خصوص این دسته از مودیان نیز اعمال خواهد شد.
حال این مودیان چنانچه در مناطق کمتر توسعه یافته فعالیت نمایند به مدت ده سال مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند و نکته مهم آنکه چنانچه واحد تولیدی یا معدنی ضمن رعایت تمام شروط صدرالذکر در یک شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی فعالیت نماید در این صورت به مدت 5 ساله مذکور 2 سال افزوده می شود و همچنین چنانچه واحد تولیدی و معدنی با رعایت شرایط فوق در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته دایر گردد علاوه بر ده سال معافیت مذکور به این معافیت مدت 3 سال افزوده خواهد شد.
نکته دیگر آنکه چنانچه واحد های تولیدی و خدماتی دارای بیش از 50 نفر نیروی کار شاغل باشند و در دوره ی معافیت هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل 50 درصد افزایش دهند به ازای هر سال افزایش کارکنان یکسال به مدت زمان معافیت مالیاتی آنها (مالیات با نرخ صفر) افزوده میگردد. توجه داشته باشید افزایش نیروی کار منوط به ارایه اسناد و مدارک و فهرست بیمه تامین اجتماعی و تایید وزارت کار می باشد در صورت حصول شرایط فوق واحد های تولیدی و معدنی صرفا در صورت ارایه اظهارنامه ، دفاتر، اسناد و مدارک در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی می توانند از معافیت مالیاتی و یا هرگونه مشوق مالیاتی بهره مند گردند در غیر اینصورت باید مالیات متعلقه به انضمام جرایم آن را مطابق قانون پرداخت نمایند.
دفتر حقوقی سیده نسیم سلطانی حسینی با استفاده از جمعی از کارشناسان حوزه مالیات آماده ارایه مشاوره و پذیرش وکالت در دعوی مالیاتی در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی،هیات موضوع ماده 251 و 251 مکرر،دیوان عدالت اداری به شما هموطنان گرامی می باشد کافی است با استفاده از شماره های 88603152 – 88603153- 09122905171 با ما در تماس باشید.

به ما امتیاز دهید