قرار داد جعاله یکی از پرکاربرد ترین قرار داد ها می باشد کاربرد این قرارداد در جایی است که شما قصد دارید انجام کاری را بر عهده شخصی با شرایط و ضوابط خاصی واگذار نمایید در این حالت قالب پیش بینی شده توسط قانونگذار قراردادی تحت عنوان قرار داد جعاله می باشد.
در مفهوم جعاله باید گفت جعاله عقدی است که در آن شخص متعهد می شود چنانچه شخص دیگری اعم از اینکه آن شخص معین باشد یا غیر معین آن عمل را انجام دهد یک اجرت معلوم و مشخص در مقابل آن عمل بپردازد.
جالب است بدانید انجام قرارداد هایی از قبیل خرید اضافه تراکم، اخذ جواز ساختمان و… ،از جمله اموری است که تحت عنوان قرارداد جعاله می توان منعقد نمود.
در این عقد شخصی که ملتزم یا متعهد به پرداخت اجرت می باشد (جاعل) نام دارد و طرف دیگر که در مقابل اجرت عمل را انجام میدهد عامل و اجرت جعل نام دارد. لازم است بدانید این عقد جزء عقود جایز می باشد یعنی تا زمانی که عمل به اتمام نرسیده است (موضوع قرارداد انجام نشده است) هر یک از طرفین میتوانند از قرارداد رجوع کنند لذا اگر برای طرفین موضوع اهمیت داشته و مبلغ قرارداد بالا باشد می توان در ضمن یک عقد لازم، حق عزل و رجوع از قرارداد را تاپایان مدت از طرفین قرارداد سلب نمود.
برای انجام اعمالی که از نظر قانون نامشروع تلقی میشوند یا اعمالی که غیر عقلایی می باشد چنانچه قراردادی تحت عنوان قرارداد جعاله منعقد گردد آن قرارداد به حکم قانون باطل است و بر آن اثری مترتب نخواهد شد ، نکته مهم در این قرارداد آن است که پس از انجام موضوع، عامل مستحق دریافت جعل (اجرت) می باشد و آنچه که به واسطه این قرارداد به دست عامل می رسد در دست عامل امانت محسوب می شود و متعهد به تحویل آن به جاعل می باشد.
چنانچه در زمینه تنظیم قراردادهای جعاله نیاز به مشاوره داشتید می توانید با دفتر وکالت خانم سیده نسیم سلطانی حسینی تماس گرفته و از خدمات حقوقی و تخصصی ما در زمینه تنظیم قراردادها توسط وکلای متخصص در امور قراردادها استفاده نمایید.

به ما امتیاز دهید