387بازدید

قرارداد مشارکت کاری قراردادی است که بین دو شخص حقیقی و یا حقوقی نوشته می‌ شود. این قرارداد می‌ تواند در زمینه‌ های مختلف مانند قرارداد مشارکت در ساخت باشد. بسیاری از افراد به اشتباه در زمان عقد قرارداد موارد مهم را در آن قید نمی‌ کنند که خود می‌ تواند سبب بروز مشکلات مختلفی شود. در ادامه به موارد مهم در مورد قرارداد مشارکت کاری اشاره خواهیم داشت.

قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت

ما انواع قرارداد مشارکت را داریم که دو یا چند نفر می توانند ما بین خود آن را بنویسند. در این مقاله به بررسی کامل قرارداد مشارکت در ساخت می پردازیم:

در قرارداد ساخت صاحب ملک تصمیم می‌ گیرد که ملک خود را در اختیار سازندگان املاک قرار دهد. در این قرارداد‌ها معمولا ملک از یکی و سرمایه از یکی دیگر است. قرارداد ساخت یکی از رایج ترین قرارداد‌ها در بین مشاوران املاک می‌ باشد.

نحوه تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

در تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت باید موارد و نکاتی را در نظر داشته باشید. این نکات به شرح زیر می‌باشد:

● تنظیم قرارداد مشارکت حتما باید در دفاتر اسناد رسمی و یا دفاتر وکالت انجام شود تا در صورت بروز مشکل، ضمانت اجرایی محکمی داشته باشد.
● حتما باید همه تعهدات دو طرف به صورت کامل در قرارداد قید شود.
● باید میزان سهم هر یک از طرفین به صورت واضح در قرارداد ذکر شود.
● در نهایت باید هر شرطی که برای محکم شدن ضمانت اجرایی برای انجام تعهدات طرفین نیاز است باید با عنوان شروط ضمن عقد در قرارداد نوشته شود.

خطرات مشارکت در ساخت

دقت داشته باشید که رعایت مواد قانونی در قرارداد اهمیت زیادی دارد. عدم اطلاعات کافی در این زمینه می‌ تواند باعث ضرر شما در معامله شود. به همین دلیل انتخاب فردی به عنوان داور و قید نام او و اختیارات آن به صورت واضح در قرارداد می‌ تواند کمک‌ کننده باشد.

در ادامه به مواردی جهت پیشگیری از خطرات قرارداد مشارکت اشاره خواهیم داشت:

● پیش از هر چیزی سازنده باید از صحت سند ملک اطمینان حاصل کند تا بعد از به پایان رسیدن کار با در میانه راه متحمل خسارت‌ های سنگینی نشود.
● مالک در تنظیم قرارداد مشارکت باید توجه داشته باشد به فرد سازنده حق گرفتن وام ندهد؛ در غیر این صورت سند ملک در گروی بانک خواهد بود و در صورت متعهد نبودن سازنده، ملک مصادره می‌ شود.
● برای مدت زمان اتمام کار همه تعهدات مالک و سازنده در قرارداد باید با شرایط محکم برای ضمانت اجرایی ذکر شود. به این ترتیب در صورت تخلف، فرد دچار ضرر نمی‌ شود.
● در ابتدای کار حقوق مازادی از جمله وکالت فروش بلاعزل، حق پیش فروش و یا به نام زدن می تواند برای مالک خسارت‌ ها و مشکلات غیرقابل جبرانی در پی داشته باشد. به همین دلیل باید در زمان تنظیم قرارداد به این موارد دقت داشته باشید.

قرارداد شراکت کاری

درصد مشارکت در ساخت

امروزه شاهد افزایش قیمت ملک و بالا رفتن ساخت و ساز هستیم. بسیاری از افراد در این شرایط ترجیح می‌ دهند زمین خود را برای ساخت و ساز به فرد دیگری بسپارند و با آن مشارکت داشته باشند. به همین دلیل مشارکت در ساخت بیشتر از هر زمان دیگری رواج دارد.

در قرارداد‌های مشارکت مسئله درصد مشارکت از اهمیت بسیاری برخوردار می‌ باشد. درصد مشارکت در ساخت و ساز معمولا طبق میزان سرمایه نقدی و یا غیر نقدی مشخص و تعیین می‌ شود. البته قوانین و نکاتی در این زمینه وجود دارد که باید از طریق وکیل پایه یک دادگستری از آن‌ها اطلاع پیدا کنید.

یک نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

ماده 1- (در ابتدا بهتر است که طرفین قرارداد مشارکت در ساخت را مشخص کنید.)

نظر به اينكه، آقای ……………… فرزند ……………… به شناسنامه شماره ………….. صادره از ……………… ساكن ………………(كه از اين پس طرف اول قرارداد ناميده خواهد شد). مالک پلاک فرعی ……………… از اصلی ……………… اراضی ……………… بخش ………………واقع در ……………… است و قصد احداث بنا در پلاک مذكور را دارد و نظر به اينكه آقای ……………… فرزند ……………… به شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… ساكن ………………(كه از اين پس طرف دوم قرارداد ناميده خواهد شد) امكاناتی مالی لازم را جهت احداث بنا در ملك موصوفه دارد، به منظور احداث بنا در پلاک مذكور و شركت در عرصه و اعيان پلاک مزبور اين قرارداد بين طرفين منعقد شد.

ماده -2 (ارزش قرارداد از در روز قرارداد مشخص شود)

ارزش عرصه در تاريخ عقد قرارداد معادل ……………… ریال (…………………………تومان) برآورد شده و مورد قبول طرفين است.

ماده 3-

مقرر شد طرف دوم بنايی با مشخصات و طبق نقشه‌ای كه پيوست اين قرارداد و جزء لاينفک آن است و به امضای طرفین رسیده، در پلاک موضوف احداث کند.

تبصره 1- طرف دوم مكلف است بنا را دقيقا بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه‌های مصوب احداث نمايد.
تبصره 2- طرف دوم مكلف است كليه ضوابط و قوانين مربوط به عمليات ساختمانی و اصول ايمنی را رعايت كند و طرف اول در اين خصوص مسئوليتی ندارد.

ماده 4- (دریافت رسید ماهانه و دستمزد ها امضا شود و در اختیار طرف اول قرارداد باشد.)

طرف دوم مكلف است فتوكپی كليه اسناد هزينه را اعم از اسناد خريد اجناس يا دستمزدها امضا كرده در پايان هر هفته در اختيار طرف اول قرار دهد. همچنين مكلف است صورتحسابی در دو نسخه ترتيب دهد و در پايان هر هفته نسخه ثانی صورتحساب را امضا كرده در اختيار طرف اول بگذارد. مدارك و صورتحسابهای مذكور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفين خواهد بود.

ماده 5- (مشخص کردن یک حساب بانکی و بررسی کلیه پرداخت ها)

پس از آنكه هزينه‌های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارك ماده 4 به ارزش عرصه(طبق ماده 2) بالغ شده مابقی هزينه ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد. به اين منظور طرفين حساب جاری مشتركی در بانك ……………… افتتاح كرده‌اند كه برداشت از آن با دو امضا انجام می‌شود. طرفين مكلفند كليه وجوهی را كه برای مصرف در ساختمان لازم است به اين حساب واريز كنند و كليه پرداخت‌ها را نيز از اين حساب انجام دهند.

ماده 6- (مشخص کردن زمانبندی انجام شده)

طرف دوم مكلف است بنا را مبنای برنامه زمان‌بندی شده‌ای كه به عنوان ضميمه شماره 2 اين قرارداد به امضای طرفين رسيده احداث كند.

ماده 7-(پروسه انتقال سند رسمی)

پس از اتمام بنا، طرف اول مكلف است نسبت به تنظيم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک(اعم از عرصه و اعیان) به طرف دوم اقدام کند.

تبصره 1- كليه هزينه‌های لازم برای تنظيم سند رسمی انتقال (اعم از ماليات‌ها و عوارض و جرايم و هزینه تفکیک و غیره) بالمناصفه پرداخت خواهد شد.

تبصره 2- انتقال رسمی ظرف هفتاد و پنج روز از تاريخ صدور گواهی پايان ساختمان بايد انجام شود.

ماده 8-

طرف اول در صورت تخير در ايفای تعهد موضوع ماده 7 مكلف است بابت هر روز تاخير مبلغ ……………… ریال به طرف دوم بپردازد. پرداخت اين وجه مسقط تعهد طرف اول نخواهد بود و انتقال سه دانگ بايد انجام شود.

ماده 9-

در صورت بروز اختلاف در تفسير يا اجرای اين قرارداد آقای ……………… به نشانی ……………… ……………………………………………….. كه ضمن قبول داوری اين قرارداد را امضا كرده اند، در خصوص مورد به عنوان داور دارای حق صلح و سازش اظهارنظر خواهند كرد و رای ايشان برای طرفين قطعی و لازم الاجرا و غير قابل اعتراض است.

ماده 10-

اين قرارداد كه مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره است در تاريخ ……………… در ……………… بين طرفين امضا و مبادله شد. تعداد نسخ سه نسخه هر نسخه در ……………… صفحه و با اعتبار واحد است.

امضای طرف اول قرارداد امضای طرف دوم قرارداد امضای داور

این قرارداد که در اختیار شما قرارداده شد می تواند انواع مختلفی هم داشته باشد و بند و تبصره به آن اضافه شود.

نتیجه گیری

همانطور که اشاره شد، تنظیم قرارداد مشارکت کار پیچیده‌ ای است و حتما باید توسط وکیل با تجربه و حرفه‌ ای صورت بگیرد. مجموعه حقوقی نسیم سلطانی وکیل پایه یک دادگستری می‌ تواند شما را در پروسه مشارکت همراهی کرده و قراردادی محکم و مطمئن را برای شما تنظیم کند.

شما می توانید برای مشاوره گرفتن با شماره تماس های زیر در ارتباط باشید.

021-88603152

021-88603153

09122905171

به ما امتیاز دهید