قرارداد کدام مستاجر ها خود به خود تمدید نمی شود

مطابق با مصوبه ستاد ملی کرونا قراردادهای اجاره املاک مسکونی که از تاریخ 22 خرداد ماه تا پایان سال 1400 است تا یک سال خود به خود تمدید می شود اما این این مصوبه دارای استثناهایی می باشد.

 

قرارداد کدام مستاجر ها خود به خود تمدید نمی شود

قرارداد کدام مستاجر ها خود به خود تمدید نمی شود

استثناهای تمدید قرارداد در شرایط کرونا

  • در صورتی که مالک به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید یا تعمیرات اساسی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ کرده باشد.
  • چنانچه مستاجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید را براساس مستندات و به تشخیص مرجع صالح به موجر پرداخت نکند.
  • املاکی که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند مستاجر مکلف است تا ظرف 2 ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل ملک به موجر اقدام کند.
  • در صورتی که مستاجر با افزایش اجاره بها موافقت نکند ملک قابل تخلیه خواهد بود.
  • مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره براساس این مجوز و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول مصوبه نمی شوند.
  • در صورتی که موجر و افراد تحت تکفل او صرفاً همین واحد مسکونی را داشته باشند و به آن نیاز داشته باشند.
  • در صورتی که مستاجر بر خلاف عرف عمل کند و باعث شکایت سایر واحدهای مسکونی شود.
  • در صورت استفاده غیر و خلاف تعهدات مقرر در اجاره نامه اعم از کاربری
  • چنانچه مستاجر در دوره قبل تعهدات خود از قبیل پرداخت اجاره، شارژ اقدام نکرده باشد و موجب ضرر قابل ملاضه موجر شود.
به ما امتیاز دهید