حمل و نگهداری مشروبات الکلی

در جوامع اسلامی و در بین مسلمانان نوشیدن هرنوع نوشیدنی دارای الکل حرام می باشد این حرمت برگرفته از قرآن و کلام خداست و در متون فقهی به کرات مشاهده میگردد ِِلذا قانونگذار به تبعیت از فقه نه تنها شرب مشروبات الکلی راجرم دانسته است بلکه حمل و نگهداری و تولید هرگونه مشروبات الکلی نیز جرم انگاری نموده است.

مشروبات _الکلی

حمل و نگهداری مشروبات الکی

 ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی در ماده 701 آورده است که : ” هرکس مشروبات الکلی را … حمل و نگهداری داری کند ، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یاد شده محکوم می شود  ” . بنایراین مجازات حمل مشروبات الکلی به سه دسته تقسیم می شود که هر سه هم اعمال خواهد شد : 

1- شش ماه تا یک سال حبس

2- تا هفتاد و چهار ضربه شلاق

3- پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یاد شده

در طرح  شکایات کیفری مشاوره با وکلای متبحر و داشتن وکیل مسلط  بسیار حائز اهمیت می باشد لذا دفتر وکالت سیده نسیم سلطانی حسینی آماده ارایه خدمات حقوقی و کیفری با بهره گیری از وکلای خبره دادگستری، به شما هموطنان گرامی می باشد.

اطلاع از فرآیند رسیدگی

به ما امتیاز دهید