3.4kبازدید

منظور از محجور، سفیه،مجنون و صغیر چیست؟

محجورین کسانی هستند که به جهت اختلالات روانی و یا کم سن بودن امکان تصمیم گیری درست در خصوص مسایل مختلف خود را نداشته لذا قانونگذار برای حمایت و پشتیبانی، آنها را در سه گروه قرار داده است و برایشان قوانین خاصی را وضع نموده است.

به طور کلی به صغیر، مجنون و سفیه محجور می گویند.

 

صغیر

صغیر

صغیر

شخصی است که به سن بلوغ نرسیده است این سن مطابق قانون مدنی برای دختران 9 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام می باشد.

 

مجانین

مجانین

مجنون

شخصی است که دچار اختلالات روانی می باشد. اختلالات در برخی دوره ای و در برخی از افراد دایمی می باشد این موضوع مجانین را به دو دسته مجانین ادواری و مجانین دایمی تقسیم می نماید اهمیت این موضوع در خصوص مجانین ادواری است از این رو است که صحت معاملات این دسته از مجانین منوط به این می باشد که آیا آنها در زمان انعقاد معامله از سلامت روانی برخوردار بوده اند یا خیر؟

سفیه

سفیه

سفیه

سفیه به شخصی گفته می شود که بالغ شده است ولی توانایی اداره اموال خود را ندارد. در اصل محجوریت این دسته صرفا در خصوص امور مالی ایشان می باشد آنها برای امور غیر مالی خود احتیاج به اجازه و تایید ولی یا قیم ندارند.

وفق قانون، اسامی اشخاصی که پس از رشد و بلوغ، بعلت جنون یا سفاهت محجور گردند در دفاتر مخصوصی ثبت می گردد که دسترسی به آن برای عموم آزاد می باشد.

وفق قانون شهادت محجورین پذیرفته نمی شود، همچنین شهادت اطفالی که به سن 15 سال نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع شود. محجورین تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشند و در صورت عدم وجود پدر یا جد پدری و یا وصی که از طرف آنها تعیین شده باشد، برای ایشان قیم تعیین میگردد. بدیهی است اقامتگاه ایشان نیز اقامتگاه ولی یا قیم آنها می باشد.

 

تفکیک و افراز ملک مشاع در صورتی که برخی مالکان محجور یا غایب باشند چگونه است ؟

 

4.9/5 - (135 امتیاز)