1.1kبازدید

منظور از نرخ صفر مالیاتی روشی می باشد که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اضهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمد های خود در مواعد معنیه به سازمان امور مالیاتی می باشند و سازمان امور مالیاتی نیز در خصوص این دسته از مودیان مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات آنها مطابق با مستندات و اظهارنامه ابرازی آنها می باشد لیکن پس از تعیین درآمد مشمول مالیات، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود یعنی درآمد آنها مشمول صفر درصد مالیات می شود.
لازم است بدانید مالیات با نرخ صفر صرفا شامل درآمد های ابرازی مودیان می شود و درآمد های کتمان شده نه تنها مشمول نرخ صفر نمی شوند بلکه مشمول جریمه نیز میگردند (توجه داشته باشید چنانچه دفاتر و اسناد قانونی ارایه نشود و اظهارنامه در موعد مقرر تسلیم نگردد مودی که مشمول نرخ صفر می باشد از این حق محروم شده و ملزم به پرداخت مالیات و جرایم متعلقه خواهد بود.)

برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول مالیات با نرخ صفر می باشند به شرح ذیل است:
1- صد درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی با رعایت شرایط مقرر در قانون
2- فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی و غیر دولتی با رعایت شرایط مقرر در قانون (مراجعه شود به شرایط معافیت مالیاتی واحد های تولیدی و معدنی چیست)
3- درآمد های خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی و گردشگری با رعایت شرایط مقرر در قانون
4- صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی
5- صد درصد درآمد شرکت های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان ،کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه آنها
6- درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای مطابق قانون
7- درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی با رعایت مقررات قانونی
8- موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط با رعایت مقررات
9- درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی با رعایت شرایط آن
10- درآمد شرکتهای تعاونی تولیدی فرش دستباف و صنایع دستی و اتحادیه های آنها
11- صد درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی با رعایت مقررات مربوطه
12- صد درصد درآمد حاصل از محصولات بخش کشاورزی با رعایت مقررات مربوطه
13- 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام
14- فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی با رعایت مقررات مربوطه
15- فعالیت های فرهنگی و هنری با رعایت مقررات
16- کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و حق عضویت اعضای مجامع حرفه ای و احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی دارای مجوز و وجوهی که به موجب قانون از حساب اعضا کسر و به حساب مجامع مزبور واریز شود.
17- درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد
18- کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی مطابق مقررات مربوطه
راه های ارتباط با ما : 88603152 – 88603153 – 09122905171

1/5 - (1 امتیاز)