ابطال رای داور

چنانچه طرفین یک قرارداد حل و فصل اختلافات خود را به نهاد داوری موکول نموده باشند پس از آن که داور رای خود را انشاء نماید و به طرفین ابلاغ کند طرفین می توانند چنانچه مقیم ایران باشند ظرف مدت 20 روز و چنانچه مقیم خارج از کشور باشند دو ماه بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع نموده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رای داور را درخواست نمایند

ابطال رای داور

ابطال رای داور

مطابق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی در موارد ذیل رای داور باطل می باشد

  1.  رای داور مخالف با قوانین موجد حق باشد.
  2.  داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده باشد.
  3. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
  4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
  5. رای داور با آن چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
  6. رای به وسیله داوری صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
  7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

در موارد 7 گانه فوق دادگاه مکلف است به درخواست ابطال رای داوری رسیدگی نموده و هرگاه رای از موارد مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی باشد حکم به بطلان رای داوری صادر نماید و در چنین مواردی رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، اجرای رای داور متوقف می ماند.

درخواست ابطال رای داور باید در مهلت های مقرر انجام شود در غیر این صورت قرار رد درخواست صادر می گردد و این قرار قطعی است.

دفتر حقوقی سیده نسیم سلطانی حسینی و همکاران آماده ارایه خدمات حقوقی در زمینه داوری برگزاری جلسات داوری، و در صورت لزوم ابطال رای داوری به هموطنان عزیز می باشد.

 

 

داوری و شرایط آن به زبان ساده

4.9/5 - (22 امتیاز)