اظهارنامه:

گسترش دامنه ارتباطات افراد و انعقاد قرارداد های متفاوت با یکدیگر تبعا می تواند منجر به بروز اختلافات عدیده ای نیز شود افزایش اختلافات، طرح دعاوی مختلف را به دنبال دارد که این امر عواقبی هم چون ازدیاد پرونده در محاکم را می تواند به همراه داشته باشد و به تبع با ازدیاد پرونده ها در محاکم زمان رسیدگی به آنها نیز طولانی تر خواهد شد و اما راه حل چیست؟ در چنین مواردی پیشنهاد می شود اشخاص برای مطالبات خود به جای استفاده از تقدیم دادخواست برای پیگیری مطالبات خود ابتدا از طریق ارسال اظهارنامه اقدام نمایند.

بر اساس ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، قانون این حق را به افراد داده است که هرکس قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید مشروط به آنکه موعد آن فرا رسیده باشد. به طور کلی اشخاص حق دارند اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ کنند.

ارسال اظهارنامه به معنای طرح دعوا علیه طرف مقابل نمی باشد و صرفا یک روش قانونی است که قانونگذار برای افراد در نظر گرفته تا افراد پیش از طرح دعوی بتوانند از طریق آن بدون مراجعه به دادگاه،  به حق خود دست یابند خوشبختانه ما شاهد آن بوده ایم که در بسیاری از موارد اظهارنامه رسمی سبب حل مشکل شده است و افراد از طریق این ابزار بدون صرف هزینه های اضافی طرح دعوی و اتلاف زمان به نتیجه مطلوب خود رسیده اند.

اظهارنامه

اظهارنامه

ارسال اظهارنامه و آغاز خسارت تاخیر تادیه

درخصوص مطالبات مالی چنانچه فردی از دیگری طلبی داشته باشد هر زمان که خواسته خود را از طریق دادخواست مطالبه وجه در دادگاه مطرح نماید از همان زمان می تواند خسارت تاخیر تادیه خود را مطالبه نماید لیکن لازم است برای جلوگیری از تضرر هر زمان که طلبی از دیگری دارید قبل از طرح دعوا و تنظیم دادخواست با مطالبات مالی خود را طلب نمایید و در این موارد چنانچه اظهارنامه داده شود مبنای شروع خسارت تاخیر تادیه تاریخ ابلاغ اظهارنامه می باشد نه تاریخ تقدیم دادخواست لذا توصیه اکید می شود در چنین مواردی ابتدا اظهارنامه داده شود.

نحوه ارسال اظهارنامه

در حال حاضر ارسال اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات قضایی امکان پذیر می باشد که به صورت ابلاغ الکترونیکی به مخاطب ارسال می شود و باید بدانیم قانونا مخاطب الزامی به ارسال پاسخ ندارد. آنچه در تنظیم اظهارنامه اهمیت دارد اظهارات اظهارکننده است و می بایستی در نگارش کمال دقت را داشته باشید زیرا هر مطلبی که در اظهارنامه قید می کنید به واسطه امضایی که در نهایت ذیل آن انجام می دهید تحت شرایطی اقرار محسوب می شود و ممکن است طرف مقابل از آن بر علیه خودتان استفاده نماید.

دفتر حقوقی سیده نسیم سلطانی حسینی آماده ارایه خدمات حقوقی در باب نگارش لوایح، دادخواست، اظهارنامه و … برای عموم هموطنان گرامی می باشد.

به ما امتیاز دهید