صدور چک تضمین و وعده دار ممنوع

در بسیاری از قرارداد ها ما شاهد آن هستیم که بابت تضمین اجرای تعهدات، طرفین مبادرت به صدور چک با عنوان چک تضمین می نمایند یا بابت تضمین، چک سفید امضاء صادر می کنند (یعنی چکی فاقد مبلغ که صرفا دارای امضاء می باشد و متن آن سفید است) در اینجا لازم است ابتدا مفهوم چک تضمین، وعده دار و چک سفید امضاء مشخص گردد.

مفهوم چک تضمین، وعده دار و چک سفید امضاء

منظور از چک تضمین، چکی است که یکی از طرفین معامله یا قرارداد به منظور تضمین پرداخت مبلغ قرارداد یا حسن انجام کار یا تعهدات به طرف مقابل می دهد.

منظور از چک وعده دار چک مدت دار می باشد یعنی تاریخ صدور چک با تاریخ سررسید چک متفاوت باشد.

چک سفید امضاء چکی است که دارای امضاء می باشد لیکن متن چک فاقد رقم و دلیل پرداخت می باشد که اصولاً این نوع چک را بابت تضمین می دهند.

صدور چک تضمین و وعده دار ممنوع

صدور چک تضمین و وعده دار ممنوع

اصلاحات ماده 13 قانون صدور چک :

پس از اصلاحات قانون چک در مورخ 97/7/13 مطابق ماده 13 قانون صدور چک ، صدور چک به عنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط و وعده دار یا سفید امضاء ممنوع گردیده است و صادرکننده درصورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و در این موارد ذینفع می تواند وجه چک را از صادر کننده مطالبه نماید لازم است بدانید صرفنظر از آنکه شما در دادگاه حقوقی بتوانید تضمینی یا مشروط یا وعده دار بودن چک را ثابت نمایید همینکه شما چکی را بصورت وعده دار یا سفید امضاء یا مشروط یا بابت تضمین صادر نموده اید در قانون جدید جرم انگاری گردیده و در صورتیکه ذینفع شکایت نماید و صادر کننده وجه چک را پرداخت نکند صادر کننده چک محکوم به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از یکصد هزار تا ده میلیون ریال خواهد شد.

لذا پیشنهاد ما آن است که به جد از صدور چک تضمین و وعده دار یا سفید امضاء خودداری نمایید و در قراردادها به جای این قسم چک از سایر ضمانت نامه ها مانند ضمانت های بانکی، اسناد رهنی، سفته یا سایر اسناد تعهدآور استفاده نمایید تا بدین وسیله مانع قانونی مطروحه در ماده 13 قانون جدید چک برطرف گردد و از سوی دیگر حقوق طرفین قرارداد به نحو مطلوب حفظ گردد.

در تنظیم قراردادهای تجاری خود بهترین و راحت ترین کار برای جلوگیری از ضررهای مالی و معنوی استفاده از وکلای مجرب در حوزه تنظیم قراردادها می باشد این دسته از وکلا با دانش حقوقی لازم می تواند ضمانت اجراهای قراردادی را لحاظ نموده و حقوق و خواسته های شما را به بهترین نحو در قرارداد اعمال نمایند.

در این راستا در مجموعه حقوقی سیده نسیم سلطانی حسینی و همکاران این امکان برای شما عزیزان فراهم گردیده که از وکلای مجرب و با سابقه در تنظیم قراردادهای خود باخیال راحت بهره مند گردید کافی است با ما تماس بگیرید و امور حقوقی و قراردادی خود را به ما بسپارید.

تغییرات قانون جدید چک

اعلام مفقودی چک

4/5 - (8 امتیاز)