مطالبه وجه التزام قراردادی

زمانی که دو نفر با یکدیگر قرارداد می بندند تمام مفاد آن قرارداد برای دوطرف لازم الاجرا می گردد. در صورتی که یکی از طرفین به مفاد قرارداد عمل نکند فرد دیگر قادر است درخواست مطالبه وجه التزام قراردادی نماید. در واقع شما باید بدانید که وجه التزام به نوعی ضمانت برای عدم اجرای تعهدات قراردادی به شمار می رود. به عنوان مثال زمانی که شما ملکی را خریداری می کنید می توانید شرط کنید که اگر در زمان مقرر شده فروشنده سند ملک را رسما منتقل نکند باید به ازای هر روز تاخیرمبلغی را به عنوان خسارت پرداخت کند.

به طور کلی شما باید بدانید که هر یک از طرفین اگر در موعد قرارداد به تعهدی که داده اند عمل نکنند طرف دیگر قادر است دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی را تنظیم و این دعوا را در دادگاه مطرح نماید . در چنین دعوایی آن طرفی خواهان دعوا است که تعهد به نفع او باشد. فردی هم که خوانده دعوا می باشد کسی است که باید به تعهد خود عمل می کرده و اقدامات لازم را انجام نداده است. دعوایی که مربوط به دریافت کردن وجه التزام باشد یکی از دعواهای مالی است . در خصوص وجه التزام به تازگی رای وحدت رویه جدیدی وضع شده است که بسیاری از مناعشات را حل و فصل نموده است که در این مقاله به آن نیز خواهیم پرداخت.

مطالبه-وجه-التزام-قراردادی

مطالبه وجه التزام قراردادی

نکاتی در مورد مطالبه وجه التزام قراردادی :

برای مطالبه وجه التزام قراردادی نکات بسیار زیادی وجود دارد که برخی از این نکات عبارت است از :

 • وجه التزام یکی از خسارت های مقطوع یا روزشماری می باشد که هر دو طرف برآن تعهد و توافق لازم را دارند. در صورتی که یکی از طرفین برای انجام دادن تعهد خود تخلف کند باید جریمه ای را به طرف دیگر که تعهد به نفع اوست پرداخت نماید.
  در صورتی که وجه التزام در قرارداد پیش بینی نشده باشد، فردی که زیان دیده است چنانچه از عدم انجام تعهد توسط متعهد متحمل رضا گریان و یا خسارتی گردد از باب تسبیب میتواند مطالبه ضرر و زیان نماید در این حالت باید ثابت کند خسارت وارد شده به دلیل عدم انجام تعهد توسط متعهد است در این حالت ضرر و زیانی که به فرد متضرروارد شده است را باید کارشناسان بررسی کنند و میزان آن را تعیین نمایند.
 • اگر در قرارداد طرفین مبلغی را به عنوان وجه التزام تعیین کنند، دادگاه فرد متخلف را به پرداخت آن مبلغ محکوم می نماید در این مورد دقت داشته باشید که که مبلغ مقرر شده از سوی دادگاه کم یا زیاد نخواهد شد بلکه تنها همان مبلغ باید پرداخت شود.
 • شما می توانید در قرارداد خود ذکر کنید که مطالبه وجه التزام قراردادی به وسیله فردی که زیان دیده است مانع اجرا کردن تعهد اصلی توسط فرد متعهد نمی باشد.که اصولا این موضوع با عبارت پرداخت خسارت بدل از انجام تعهد نیست در قراردادها به چشم میخورد.
 • فردی که خواهان خسارت می باشد می تواند از روزی که متعهد به تعهد خود عمل نکرده است از بابت تاخیر وجه التزام قراردادی را مطالبه کند .

تعیین وجه التزام بیش از نرخ تورم

 • مبلغی که طرفین برای خسارت تعیین کرده اند بر مبنای حد متعارف نباشد، دادگاه مکلف است مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ که جدیدترین رای وحدت رویه در خصوص مطالبه وجه التزام بیش از نرخ تورم میباشد رای به نفع ذینفع صادر نماید .لازم است بدانید مطابق رای وحدت رویه ۸۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاهها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.

دلایل  قابل استناد در عدم پرداخت وجه التزام

 • اگرمتعهد( فردی که در یک قرارداد تعهدی نموده است )به جهات غیر قابل پیش بینی یا به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند به تعهد خود عمل نماید، ملکف به پرداخت خسارت نخواهد شد .البته برای پرداخت نکردن وجه التزام در خصوص دلیلی که به آن بعنوان دلیل یا حادثه غیر قابل پیش بینی و خارج از حوزه اقتدار استناد شده است تحقیقات کافی صورت می گیرد تا غیر قابل پیش بینی بودن و خارج از حوزه اقتدار بودن آن ثابت شود.
 • در مورد این مسئله که با پرداخت نمودن خسارت آیا فردی که خسارت را وارد نموده است باید به تعهد خود عمل کند یا نه، اختلاف نظرهای بسیار زیادی وجود دارد. اما بسیاری از صاحب نظران بر این باور هستند که اگر فرد متعهد به دلیل عدم انجام تعهد خود خسارتی را به فرد زیان دیده وارد نموده و این خسارت را پرداخت کرده باشد دیگر نیازی نمی باشد که به تعهد خود عمل کند. لازم به توضیح است که در قرارداد باید پیش بینی شود که آیا در صورت عدم انجام تعهد متخلف فقط ملزم به پرداخت خسارت می باشد یا علاوه بر پرداخت خسارت متعهد به انجام تعهد نیز می باشد و این نکته بسیار حائز اهمیت می باشد که میتواند منشاء بسیاری از دعاوی و پرونده ها در دادگاه باشد .

 

 

انتخاب بهترین وکیل برای مطالبه وجه التزام قراردادی :

اینکه شما بخواهید درخواست مطالبه وجه التزام قراردادی نمایید، دشواری های زیادی را به همراه خواهد داشت. بر همین اساس بهتر است به خوبی در مورد قوانین و قواعد آن اطلاعات پیدا کنید که این امر هم زمان بر می باشدو هم موضوعی فنی و تخصصی است. بنابراین انتخاب وکیل متخصص امور قرارداد برای دریافت وجه التزام بسیار مهم می باشد . تنها باید زمانی که می خواهید وکیل خود را انتخاب کنید به برخی از موارد بسیار مهم دقت داشته باشید.

برخی از این موارد و نکات عبارت هستند از :

 • مطالبه وجه التزام قراردادی

  مطالبه وجه التزام قراردادی

 • اینکه وکیل حوزه تخصصی اش در زمینه پرونده های مربوط به قراردادها باشد اهمیت بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال شما باید بدانید که نباید وکیلی را که در زمینه پرونده های دادگاه خانواده فعالیت می کند برای این پرونده انتخاب کنید.
 • سرعت عملکرد وکیل شما از دیگر نکات بسیار مهمی می باشد که باید به خوبی آن را زمان انتخاب در نظر داشته باشید. اینکه وکیل تعداد پرونده های زیادی در زمینه مطالبه وجه التزام قراردادی انجام داده باشد مزیت مهمی به شمار می رود که شما می توانید از آن نهایت استفاده را ببرید. در صورت آگاهی و دانش زیاد وکیل می توانید در کمترین زمان خسارت وارد شده را دریافت کنید.
 • تجربه و آگاهی وکیل در مورد قوانین و آرای وحدت رویه که مربوط به وجه التزام می باشد اهمیت بسیار زیادی دارد و باید آن را در نظر داشته باشید. اگر وکیل به خوبی با قوانین مورد نیاز آشنایی داشته باشد می توانید در کمترین زمان خسارت وارد شده به دلیل عدم تعهد یکی از طرفین را دریافت کنید.
 • مفهوم خیاردر اسناد رسمی و قرارداد ها چیست و اقسام خیارات قانونی موجب فسخ کدامند؟

5/5 - (1 امتیاز)