1kبازدید

 

مفهوم شهادت   :

شهادت مطابق با ماده 174 قانون مجازات اسلامی عبارت است از بیان اطلاعات و خبر از چیزی توسط شخصی غیر از طرفین دعوا مبنی بر وقوع جرم یا هر امر دیگر توسط اشخاص غیر از اصحاب دعوی نزد مقام قضایی مطابق با قانون.
در زمان ادای شهادت، شاهد باید دارای  اوصاف و شرایط مقرر قانونی باشدتا شهادت شاهد در دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد.

 

شهادت و شرایط شاهد

 شرایط  شاهد برای ادای شهادت عبارتند از :

  1. بالغ باشد
  2. عاقل باشد
  3. مومن باشد
  4. عادل باشد
  5. طهارت مولد (یعنی فرزند متولد شده از زنا نباشد)
  6. در موضوع ذینفع نباشد
  7. با یکی از طرفین دعوا یا یکی از آنها خصومت شخصی نداشته باشد
  8. به تکدی گری (گدایی) اشتغال نداشته باشد
  9. ولگرد نباشد

عدم تعارض در شهادت شهود

در شهادت، شهود همگی باید در خصوص خصوصیات موثر در ارتکاب جرم یا قضیه مطروحه به یک نحو شهادت دهند و همه بر یک موضوع واحد با شرایط مشخص شهادت دهند، چنانچه مفاد شهادت شهود متعارض باشد این دوگانه گویی ها در شهادت سبب می شود شهادت از درجه اعتبار ساقط گردد.

شهادت باید از روی یقین باشد

شاهد باید به چیزی شهادت دهد که نسبت به آن یقین دارد لذا شهادت بر امری که فرد نسبت به آن یقین ندارد مسموع نمی باشد و همچنین چنانچه دلایل و اماراتی به دادگاه ارایه شود که خلاف مفاد شهادت شهود را بر قاضی روشن نماید و قاضی بر خلاف واقع بودن شهادت علم پیدا کند چنین شهادتی مسموع نمی باشد قبل از ادای شهادت هر یک از طرفین دعوا می توانند شهود طرف دیگر را جرح نمایند

منظور از جرح شاهد شهادت بر فقدان یکی از شرایط فوق است که در بالا توضیح داده شده و در قانون بر آنها تاکید شده است.
چنانچه هر دو طرف دعوا در اثبات ادعای خود شاهد به دادگاه معرفی نمایند چنانچه موجبی بر جرح شهود یک طرف ارایه نشود در این جا به دلیل حدوث تعارض، شهادت شهود دو طرف از درجه اعتبار ساقط می شود و قاضی دلایل دیگر را مورد بررسی قرار خواهد داد.

نصاب شهود در جرایم

توجه داشته باشید نصاب شهادت (تعداد شهود مورد نیاز) درکلیه جرایم 2 شاهد مرد می باشد لیکن جرایمی مانند: زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه با شهادت 4 مرد اثبات می گردد و جنایاتی که موجب دیه است با یک شاهد مرد و 2 شاهد زن اثبات می شود.
چنانچه در اثبات دعوای خود یا برای جرح شهود طرف مقابل و رد دعوای طرف مقابل نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی دارید کافی است همین الان با دفتر وکالت خانم سیده نسیم سلطانی حسینی تماس بگیرید مطمئنا مشکلات حقوقی و کیفری شما به سهولت حل و فصل خواهد شد.
راه های ارتباط با ما 88603152 – 88603153 – 09122905171

اعاده دادرسی در امور کیفری

به ما امتیاز دهید