مراحل طلاق توافقی از ثبت دادخواست تا ثبت طلاق

مرحله نخست
مراجعه به مراکز غربالگری گذراندن جلسات مشاوره و اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق
مرحله دوم
در مرحله دوم باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه شود و اصل عقدنامه یا رونوشت آن، شناسنامه زوجین و کارت ملی آنها به انضمام گواهی عدم انصراف از طلاق ارایه گردد دادخواست طلاق توافقی (تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش) ثبت گردد پس از گذشت سه الی چهار روز پیامکی مبنی بر تعیین شعبه رسیدگی کننده به زوجین یا وکلای آنها ارسال میگردد دقت کنید در دادخواست توافقات خود را در خصوص مهریه، جهیزیه، اجرت المثل، حضانت به صورت کامل مشخص نمایید.
مرحله سوم
مرحله سوم مراجعه به شعبه تعیین شده و مکتوب کردن کلیه توافقات در باب مهریه، نفقه، جهیزیه، اجرت المثل، حضانت به صورت کامل می باشد، پس از این مرحله رویه دادگاه ها متفاوت می باشد برخی از شعب در همان روز و برخی دیگر ظرف 2 یا 3روز و گاها بعضی از شعب پس از تعیین وقت و جلسه رسیدگی مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش در راستای ثبت طلاق توافقی می نمایند.
مرحله چهارم
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین یا وکلای آنها باید به یکی از دفاتر طلاق مراجعه نمایند و ظرف مدت 3 ماه طلاق را ثبت نمایند توجه نمایید اعتبار این گواهی سه ماه است چنانچه ظرف مدت مقرر زوجین اقدام ننمایند مجددا باید کل مسیر را از ابتدا طی نمایند و گواهی صادره بلا اثر می گردد.
از سوی دیگر ثبت طلاق منوط به ارایه آزمایش عدم بارداری به دفترخانه می باشد لازم به ذکر است در بعضی از مجتمع های قضایی تهران آزمایشگاه تاسیس گردیده است که مسیر را کوتاه نموده و به صرف ارایه یک قطعه عکس و انجام آزمایش می توان آزمایش عدم بارداری را انجام داد و نتیجه آن را تحصیل نمود.
در خصوص مراحل طلاق توافقی باید توجه داشت که یک وکیل همزمان نمی تواند وکالت زن و شوهر را در پرونده طلاق توافقی بپذیرد لذا لازم است هریک از زوجین یک نفر وکیل داشته باشند تا حقوق زوجین به نحو کامل رعایت گردد و در خصوص مسایل مالی بهترین توافقات انجام گردد.
در این خصوص دفتر حقوقی سیده نسیم سلطانی حسینی با داشتن کادری مجرب امکان استفاده هریک از زوجین از یک وکیل مجرب را برای شما عزیزان فراهم خواهد نمود. شماره های تماس: 88603153 – 88603152 – 09122905171

ملاقات با فرزند

به ما امتیاز دهید